...alt
Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności
bidony

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z dokonaniem zakupów, zleceniem dostarczenia towarów pod wskazany adres, rozpatrywania reklamacji,.

Administratorem Danych jest WABOS Grzegorz Maciej Kożuch, z siedzibą w : 43-340 Kozy, ul. Nadbrzeżna 53.

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych.

Administrator danych zapewnia, iż dane osobowe, będą przetwarzane tylko w celach do jakich zostały przekazane, zachowana jest poufność przetwarzania danych, zadbano o bezpieczeństwo stanowiska pracy, w tym zwłaszcza blokowanie komputera, włączanie wygaszacza ekranu chronionego hasłem lub wylogowanie z systemu podczas opuszczania stanowiska pracy, dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.  

Dokumenty w wersji papierowej przechowywane są w zamykanych szafach, a klucze przechowywane są w sposób utrudniający dostanie się do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Niepotrzebne dokumenty lub wydruki niszczone są za pomocą niszczarek.

Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

 Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z zakupów, dostarczania towarów, rozpatrywania reklamacji.

 

I. Dane przetwarzane w związku z zakupami:

 1. Dane na fakturze: imię, nazwisko, adres zamieszkania.
 2. Dane przetwarzamy w celu:
  1. wystawienia faktury,
  2. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. czynności.
 4. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. firmie obsługującej reklamacje.
 5. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

II. Dane przetwarzane w związku ze zleceniem dostarczenia towarów pod wskazany adres:

 1. Dane: imię i nazwisko, adres pod jaki ma być towar dostarczony, telefon.
 2. Dane przetwarzamy w celach:
  1. Dostarczenia towarów.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. czynności.
 4. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Dane powierzane są firmie kurierskiej, z którą administrator ma podpisaną umowę.

 

III.  Dane przetwarzane w związku z wynajęciem fotobudki:

 1. Dane: imię, nazwisko, telefon, e-mail, wizerunek.
 2. Dane przetwarzane będą w celach:
  1. Wykonania usługi fotobudki,
  2. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania ww. czynności.
 4. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. firmie rachunkowej.
 5. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

IV. Dane przetwarzane w związku z usługą fotograficzną:

 1. Dane: imię, nazwisko, telefon, e-mail, wizerunek.
 2. Dane przetwarzane będą w celach:
  1. Wykonania usługi fotograficznej,
  2. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania ww. czynności.
 4. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. firmie rachunkowej.
 5. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

 

 

Informacje o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych;
 3. prawo żądania usunięcia danych,
 4. prawo żądania przeniesienia danych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

 

 

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem: maciek@wabos.pl

 

 

 

 

 

 

 

 


Przejdź do strony głównej
Strona internetowa www.fotokubek.eu korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową www.fotokubek.eu lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się w naszej polityce prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu